WykładZabytki prezentowane podczas wykładu Jerzego Sikory na temat ostrowickiego mikroregionu osadniczego	 Jerzego Sikory na temat ostrowickiego mikroregionu osadnoiczego	14 listopada 2012 r. w Szkole Podstawowej w Ostrowitem odbyła się prelekcja dr Jerzego Sikory z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, której tematem był ostrowicki mikroregion osadniczy. W wykładzie wzięli udział uczniowie wszystkich klas szkoły. Wieczorem odbyła się kolejna prelekcja, tym razem dla mieszkańców Ostrowitego i okolic. Tematem wykładu był kompleks stanowisk w rejonie Jeziora Ostrowite, ich charakterystyka, stan badań, a także użyte tam metody badań nieinwazyjnych. Uczestnicy mogli też zapoznać się z odkrytymi w Ostrowitem zabytkami.

 

 

Wykład Jerzego Sikory na temat ostrowickiego mikroregionu osadniczego	Wykład Jerzego Sikory na temat ostrowickiego mikroregionu osadniczego