Dnia 6 czerwca 2012r. odbyło się uroczyste otwarcie grodu w Raciążu. Projekt zrealizowano z funduszów gminy Tuchola, przy dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem podjętej rekonstrukcji było przybliżenie historii tego obiektu poprzez udostępnienie terenu grodziska. Na półwyspie jeziora Śpierewnik dokonano częściowej rekonstrukcji zabudowy grodu, zbudowano most, wytyczono ścieżki oraz stworzono punkt widokowy na północnym krańcu półwyspu. Stworzono także punkty z informacjami o historii grodu, prowadzonych na nim badań, a także ich rezultatach. Organizatorami uroczystości była Gmina Tuchola, sołectwo Raciąż i Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Raciąż. Oprawę stanowiły potyczki zbrojnych z drużyny Dąb Pomorza z Torunia. Na otwarcie przybyli liczni goście: przedstawiciele Urzędu Konserwatorskiego z Torunia i Bydgoszczy, archeolodzy z Łodzi i Białych Błot, historycy z Bydgoszczy oraz liczni mieszkańcy pobliskiego Raciąża i Wysokiej. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała Krystyna Trzcińska z naszej Stacji.