w Białych Błotach

gród w Raciążu

Uroczyste otwarcie grodu w Raciążu

Dnia 6 czerwca 2012r. odbyło się uroczyste otwarcie grodu w Raciążu. Projekt zrealizowano z funduszów gminy Tuchola, przy dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem podjętej rekonstrukcji było przybliżenie historii tego obiektu poprzez udostępnienie terenu grodziska. Na półwyspie jeziora Śpierewnik dokonano częściowej rekonstrukcji zabudowy grodu, zbudowano most, wytyczono ścieżki…

Makieta grodu w Raciążu

makieta8Pracownicy Stacji Archeologicznej UŁ w Białych Błotach rekonstruują również zabytki nieruchome. Dzięki badaniom terenowym, analizom porównawczym można w przybliżeniu ustalić dawny wygląd zabytków takich jak zamki, dwory, pałace, osady czy grody. Obecnie przygotowywana jest makieta grodu w Raciążu. Poniżej, w galerii zdjęć przedstawione są kolejne etapy powstawania makiety przygotowanej przez…

Wycieczka do Raciąża. Zwiedzanie grodu

Zwiedzanie zrekonstruowanego grodu w Raciążu24 lipca 2011 r. odbyła się wycieczka dzieci i młodzieży na grodzisko Raciąż i do naszej Stacji. Organizatorem imprezy były świetlice wiejskie z Kruszki, Lotynia, Pawłowa i Racławek oraz Stacja Archeologiczna. Pierwszym etapem było zwiedzanie grodziska. Następnie wszyscy udali się do Białych Błot, gdzie mogli zapoznać się ze zgromadzonymi tam…

O Raciążu

Rekonstrukcja grodu w RaciążuGród Raciąż został usytuowany na wyspie przy południowym brzegu jeziora Przyarcz (Śpierewnik), kilka kilometrów od dzisiejszej wsi Raciąż. Badania geomorfologiczne wykazały, że w średniowieczu poziom jeziora był o 1 m wyższy niż obecnie, więc obecny półwysep był wówczas wyspą.

W XIII wieku kasztelania raciąska wraz z grodem funkcjonowała obok kasztelanii…

Rekonstrukcja grodu w Raciążu

Na ternie grodziska Raciąż właśnie zakończyły się prace, których celem było udostępnienie tego miejsca do celów turystycznych. Teren grodziska został oczyszczony z porastającej roślinności, uporządkowany. Na majdanie zostały zrekonstruowane: brama wjazdowa, fragment palisady i domostwa (w postaci trzech – czterech zrębów). Oznakowano i uporządkowano teren cmentarzyska. Na półwyspie wytyczone zostały…