w Białych Błotach

cmentarzysko

Ostrowite 2011

ostrowite6Celem tegorocznych badań archeologicznych w Ostrowitem było rozpoznanie zasięgu wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w kierunku wschodnim. Do najbardziej interesujących odkryć należą pochówki wczesnośredniowieczne z konstrukcjami kamiennymi, niezwykle rzadkie na Pomorzu, pochówek czaszki (pierwotnie zapewne głowy), pochówek zwierzęcy. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć wykonanych podczas prac wykopaliskowych, w których uczestniczyli studenci Instytutu Archeologii…