Na ternie grodziska Raciąż właśnie zakończyły się prace, których celem było udostępnienie tego miejsca do celów turystycznych. Teren grodziska został oczyszczony z porastającej roślinności, uporządkowany. Na majdanie zostały zrekonstruowane: brama wjazdowa, fragment palisady i domostwa (w postaci trzech – czterech zrębów). Oznakowano i uporządkowano teren cmentarzyska. Na półwyspie wytyczone zostały ścieżki, powstał też punkt widokowy – z widokiem na jezioro Śpierewnik. Inwestorem jest Gmina Tuchola.