Pracownicy Stacji w Białych Błotach:

Krystyna Trzcińska ? archeolog.
Zajmuje się konserwacją i rekonstrukcją ceramiki.

Maciej Trzciński ? archeolog.
Kierował pracami wykopaliskowymi na wielu stanowiskach archeologicznych, między innymi w Raciążu, Odrach i Ostrowitem. Obecnie prowadzi badania w Chojnicach.

Łukasz Trzciński ? archeolog.
Współprowadzi wykopaliska w Ostrowitem, przeprowadza nadzory archeologiczne, głównie w Chojnicach i okolicy. Zajmuje się ponadto konserwacją i rekonstrukcją ceramiki.

Wszyscy pracownicy stacji zajmują się badaniami archeologicznymi, głównie na terenie Pomorza Wschodniego. Mają doświadczenie w organizacji wystaw oraz zajęć edukacyjnych.