OLYMPUS DIGITAL CAMERAWykopaliska w Ostrowitem dobiegły końca. Tegoroczny sezon okazał się być owocny. Niewielkimi siłami (8 osób w pierwszej turze i 5 w drugiej) udało nam się odsłonić powierzchnię 2,25 ara. Na niej zadokumentowaliśmy 7 pochówków wczesnośredniowiecznych (co niektóre w ostatniej chwili, gdyż po tegorocznej orce mogłyby zostać całkowicie zniszczone). W 5 grobach znajdowały się doskonale czytelne ślady trumien. Prócz grobów udało nam się odsłonić 2 glinianki wczesnośredniowieczne. Jedna z nich okazała się być niezwykle interesująca, gdyż w jej wnętrzu natknęliśmy się na popielnicę kultury pomorskiej. Pochodzi ona zapewne ze zniszczonego we wczesnym średniowieczu grobu popielnicowego i jest jak na razie jedynym świadectwem po nekropoli kultury pomorskiej. Średniowieczni mieszkańcy Ostrowitego nieświadomie uratowali popielnicę przed zniszczeniem. Niestety, teren który badamy znajduje się na kulminacji wzgórza, które na skutek prac rolnych obniżyło się o jakieś 0,5 m, co mogło doprowadzić do rozorania cmentarzyska pomorskiego, a obecnie prowadzi także do destrukcji średniowiecznego. Odsłoniliśmy także kilka palenisk i pieców, a także pomorską jamę zasobową (?), a w niej dużą ilość ułamków naczyń glinianych. Udało nam się zrekonstruować 2: misę i garnek. Reszta materiałów będzie dopiero opracowywana