nm4W latach 80-tych XX wieku nadarzyła się możliwość prowadzenia badań archeologicznych na terenie Starego Miasta w Chojnicach. Od tamtego czasu, z mniejszymi lub większymi przerwami pracownicy Stacji kontynuują je do dnia dzisiejszego. Początkowo pracami archeologicznymi objęto północno-wschodnią część starówki, gdzie zlokalizowany był w średniowieczu dwór krzyżacki. Pod kierownictwem Jerzego Kmiecińskiego i Macieja Trzcińskiego odsłonięto relikty muru miejskiego i baszty.

Po kilkuletniej przerwie, w latach 90-tych wyeksplorowano działkę pomiędzy ulicami Szewską i Podmurną. odsłonięto relikty zabudowy mieszczańskiej, pozostałości pracowni szewskiej i przebadano fragment fosy miejskiej.

W 2000 roku, w związku z planowaną przebudową nawierzchni Rynku Staromiejskiego badaniami objęto połowę terenu rynku. Odsłonięto fundamenty trzech kolejnych ratuszów. Bardzo ciekawy okazał się zbiór XVII wiecznych form odlewniczych. W południowej części Starówki, przy ulicy Krętej odkryto relikty muru miejskiego. Badaniami kierowali Krzysztof Walenta, Ewa Poturalska i Maciej Trzciński.

Większe badania przeprowadzono w 2009 roku na terenie jednej z działek znajdujących się przy ul. 31 Stycznia. W ich trakcie, pod kierownictwem Łukasza Trzcińskiego, odsłonięto relikty XV wiecznej zabudowy działki, w tym podłogę budynku, trzy studnie i latrynę. Najbardziej interesującym zabytkiem wydaje się być skórzana torebka ? kaletka.

W roku 2010 przeprowadzono badania archeologiczne w północno-wschodniej części Starego Miasta, na terenie gdzie w średniowieczu mieścił się dwór krzyżacki, a w XVIII wieku kolegium jezuickie. W trakcie badań odsłonięto relikty średniowiecznej zabudowy gospodarczej (destrukt budynku szachulcowego, studnię i poidło), a także XVII wiecznego budynku jezuickiego. Odsłonięto ponadto 50 metrów średniowiecznego muru miejskiego i relikty baszty. Kolejne prace były prowadzone w zachodniej części miasta, w Fosie Miejskiej, gdzie odkryto relikty średniowieczne baszty. Pracami kierował Łukasz Trzciński.

Autor tekstu: Łukasz Trzciński

Badania archeologiczne przy ul. 31 Stycznia w Chojnicach:

31e

31f

31g

31h

31i

31a

31b

31c

31d

Badania archeologiczne przy ul. Nowe Miasto w Chojnicach

nm1

nm3

nm4

nm8

nm9

nm2nm6nm5

 

 

 

Badania archeologiczna baszty w Chojnicach

pochewka noza (1) podeszwy (1) baszta (1) cholewka buta (1) misa brazowa (1) p1102354 (1)