W najnowszym numerze „Aktualności z gminy Chojnice” pojawiła się wzmianka o dniach otwartych na wykopaliskach w Ostrowitem oraz o warsztatach w świetlicy wiejskiej w Lotyniu współorganizowanych przez naszą Stację w ubiegłym roku.

1

2

3