15 kwietnia 2013 r w Szkole Specjalnej w Chojnicach odbyło się malowanie odlewów kafli. Wzięło w nich udział około 30 uczniów i uczennic kl. I gimnazjum, kilku zespołów edukacyjno-terapeutycznych i zespołów przysposabiających do pracy.
Młodzież mogła zapoznać się ze sposobem wykonania form do odlewów, można było stworzyć też własny wzór. Następnie każdy otrzymał wcześniej przygotowany gipsowy odlew kafla, który pomalował wg własnego uznania.
Zajęcia wszystkim się podobały, wszyscy skwapliwie przystąpili do malowania swoich kafli, który następnie wzięli do domów.