dom2bDom I
Położony w najwyższej, południowej części majdanu. Posiadał wymiary ok 7×7 m, ściany wykonane były z drewna w nieokreślonej konstrukcji, podłoga zrobiona była z dranic, w centralnej części ulokowane było palenisko. Być może była to wieża mieszkalna? W obrębie wypełniska domu I, oprócz dużej ilości ułamków ceramiki naczyniowej i kości zwierzęcych, znaleziono między innymi groty bełtów kuszy,2 siekiery żelazne, grot włóczni, fragmenty zbrojników pancerza, ostrogę żelazną, 17 monet srebrnych, 10 noży żelaznych, 7 szydeł kościanych, 5 przęślików ceramicznych.
Pomiędzy domem I a II znajdowała się tzw ?chłodnia?. Posiadała ona owalny kształt i lejkowaty przekrój: średnica w górnej części wynosiła 280 cm i 90 cm na głębokości 450 cm. Ściany ?chłodni?były zbudowane z pionowych belek. Dno jamy znajdowało się na poziomie tafli jeziora.

 

dom1f dom1b dom1c dom1e

 

 

 

 

 

Dom II
Znajdował się w południowo-zachodniej części majdanu grodziska. To największy z odkrytych budynków ? miał długość ok 25 m przy szerokości ok 6 m. Nie posiadał jednolitej konstrukcji. Część północna, o długości ok 12 m, posiadała najprawdopodobniej ściany wykonane w konstrukcji plecionkowej, tj. szkielet z drewnianych pionowych palików i oplatających je poziomych gałązek i witek. Ściana zachodnia, wychodząca na zewnątrz grodu, była oblepiona gliną. W środkowej części domu znajdowało się palenisko. Część południową stanowiła kuźnia. Od strony majdanu przylegało do niej zadaszenie wsparte na 2 słupach drewnianych.
Dom II dostarczył olbrzymiej ilości materiału zabytkowego: tysiące fragmentów ceramiki, z których udało się zrekonstruować ok 250 naczyń, olbrzymie ilości kości zwierzęcych zalegających wzdłuż ścian budynku ? być może pozostałości ?po ucztach?. Również znajdowały się tam zapasy zboża i kasz przechowywanych w workach lub koszach przy wschodniej ścianie budynku, a także takie artefakty jak monety, groty pełtów, pierścinonki – srebrne i brązowe i inne.

dom2a dom2b dom2c

 

 

 

 

 

Dom III
Odkryty w południowo-wschodniej części majdanu. Wykonany został z drewna, nie udało się określić konstrukcji. W centralnym punkcie zlokalizowane było palenisko. Od strony południowej znajdowało się gliniane klepisko, wewnątrz natrafiono na skupisko przepalonych ziaren zbóż, trzymanych zapewne tam w worku lub koszu, a w części południowej szkielety 2 krów wraz z żelaznym łańcuchem. Te znaleziska mogą sugerować gospodarczy bądź gospodarczo-mieszkalny charakter obiektu. Z ciekawszych zabytków znaleziono tu całe naczynie gliniane ? dzban z 2 uchami wypalony w technice redukcyjnej (bez dostępu tlenu) posiadający analogie na terenie Dolnej Saksonii. Ponadto wśród zabytków znajdują się noże żelazne, wędzidło, sprzączki do pasa, ostroga żalazna.

dom3c dom3a dom3b

 

 

 

 

 

Dom IV
Zlokalizowany był w północno-wschodniej części majdanu grodu i zamykał wschodnią pierzeję zabudowy. Posiadał wymiary ok 12×6 m. Budynek został wzniesiony w konstrukcji plecionkowej, tj. szkielet z drewnianych pionowych palików i oplatających je poziomych gałązek i witek. Jego wschodnia ściana oblepiona była ponadto gliną i stanowiła przedłużenie umocnień wału. W środkowej części budynku znajdował się gliniany piec kopulasty o wymiarach 3,5×2 m. Jego podstawę stanowiła gruba na ok 50 cm warstwa gliny przemieszanej z piaskiem ułożona na rusztowaniu z drewnianych palików wraz z kolistym brukiem, ułożonym z niewielkich kamieni. Bruk przykrywała gruba na ok 40 cm warstwa przepalonej gliny, będąca pierwotnie kopułą wzniesioną nad paleniskiem. Od południowej strony pieca znajdowała się gruba warstwa popiołu. Piece tego typu miały różnorakie zastosowanie, min do wypieku chleba, suszenia i wędzenia ryb itp. Obecność pieca sugeruje gospodarczy lub gospodarczo-mieszkalny charakter budowli. Pośród najbardziej cennych historycznie zabytków znalazły się noże żalazne, grot włóczni, grzenień rogowy.

dom4b dom4c dom4a

 

 

 

 

 

Dom V
Zlokalizowany był w północno-zachodniej części majdanu. Posiadał wymiary ok 9×7 m. Budynek mógł być wykonany w technice sumikowo-łątkowej, gdyż znaleziono w nim duże fragmenty drewnianych konstrukcji o wymiarach 100×90 cm. W części centralnej znajdowała się piwnica o wymiarach 6×3,5 m i głębokości 1,85 cm i ścianach wykonanych z drewnianych belek. Obiekt pełnił funkcje mieszkalno-gospodarcze. W obrębie wypełniska domu II, oprócz dużej ilości ułamków ceramiki naczyniowej i kości zwierzęcych, znaleziono między innymi groty strzał, żelazne wedzidła i topór, grzebienie rogowe.

dom5c dom5a dom5b

 

 

 

 

 

Fotografie zaprezentowane na tej stronie pochodzą z badań wykopaliskowych prowadzonych przez Pomorską Ekspedycję Archeologiczną pod kierownictwem prof. Jerzego Kmiecińskiego, działającą w ramach Katedry Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Rekonstrukcja grodu: Jerzy Sikora
Autor tekstu: Krystyna Trzcińska
Bibliografia:
M. Kowalczyk Raciąż – średniowieczny gród i kasztelania, Łódź 1986.