w Białych Błotach

Zabytków nieruchomych

Uroczyste otwarcie grodu w Raciążu

Dnia 6 czerwca 2012r. odbyło się uroczyste otwarcie grodu w Raciążu. Projekt zrealizowano z funduszów gminy Tuchola, przy dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem podjętej rekonstrukcji było przybliżenie historii tego obiektu poprzez udostępnienie terenu grodziska. Na półwyspie jeziora Śpierewnik dokonano częściowej rekonstrukcji zabudowy grodu, zbudowano most, wytyczono ścieżki…

Makieta grodu w Raciążu

makieta8Pracownicy Stacji Archeologicznej UŁ w Białych Błotach rekonstruują również zabytki nieruchome. Dzięki badaniom terenowym, analizom porównawczym można w przybliżeniu ustalić dawny wygląd zabytków takich jak zamki, dwory, pałace, osady czy grody. Obecnie przygotowywana jest makieta grodu w Raciążu. Poniżej, w galerii zdjęć przedstawione są kolejne etapy powstawania makiety przygotowanej przez…

Rekonstrukcja grodu w Raciążu

Na ternie grodziska Raciąż właśnie zakończyły się prace, których celem było udostępnienie tego miejsca do celów turystycznych. Teren grodziska został oczyszczony z porastającej roślinności, uporządkowany. Na majdanie zostały zrekonstruowane: brama wjazdowa, fragment palisady i domostwa (w postaci trzech – czterech zrębów). Oznakowano i uporządkowano teren cmentarzyska. Na półwyspie wytyczone zostały…