w Białych Błotach

Raciąż

Gród w Raciążu

dom2bDom I
Położony w najwyższej, południowej części majdanu. Posiadał wymiary ok 7×7 m, ściany wykonane były z drewna w nieokreślonej konstrukcji, podłoga zrobiona była z dranic, w centralnej części ulokowane było palenisko. Być może była to wieża mieszkalna? W obrębie wypełniska domu I, oprócz dużej ilości ułamków ceramiki naczyniowej i…

Cmentarzysko w Raciążu

cmentarzysko4Przebadane w całości XIII-wieczne cmentarzysko zawierało 67 pochówków szkieletowych usytuowanych rzędowo na linii wschód-zachód. Większość grobów posiadało wyraźne zarysy jam grobowych i fragmenty drewnianych trumien. Zmarli pochowani byli na wznak, jedynie w 2 przypadkach w pozycji skurczonej. Gros pochówków nie zawierało wyposażenia, za wyjątkiem:

O Raciążu

Rekonstrukcja grodu w RaciążuGród Raciąż został usytuowany na wyspie przy południowym brzegu jeziora Przyarcz (Śpierewnik), kilka kilometrów od dzisiejszej wsi Raciąż. Badania geomorfologiczne wykazały, że w średniowieczu poziom jeziora był o 1 m wyższy niż obecnie, więc obecny półwysep był wówczas wyspą.

W XIII wieku kasztelania raciąska wraz z grodem funkcjonowała obok kasztelanii…